ונתתי להם לב לדעת אותי כי אני ה'

תחומי הדעת

מקצועות קודש מקצועות כלליים

חדש בלב לדעת

מחשבות לליל הסדר
פוסט חדש ומעורר מחשבה בבלוג שלנו מוזמנים לקרוא ולהגיב


איך יודעים שבא אביב?
מגוון שיעורים לחודש ניסן לצפייה לחצו


מחוויות מפתח לנקודות מפנה
הרצאה מצולמת של פרופ' גד יאיר בנושא חוויות מפתח בלמידה


אומנות השיח
מאמר חדש על המורים כ"אמני שיח" לקריאה לחצו כאן

משיב הרוח

מתיקות הדיבור
"אף אתה הקהה את שיניו" שיניו לשון שונה. פירוש, שתקהה משנתו. ששאלתו מורה שמעולם לא היה עסקו בתורה לשמה ולא השיג מתיקות עבודת השם הבא מדיבור בדחילו ורחימו - על כן הוא אצלו עבודה. "והגדת אליו בעבור זה עשה ה' לי" וכו' פירוש, שעיקר הגאולה היתה לגאול הדיבור שיהיו יכולין לדבר דיבורים בתורה ובתפלה בדחילו ורחימו ... ואילו היה שם לא היה נגאל - מכיון שלא השיג טעם מתיקות הדיבור בדחילו ורחימו (מאור ושמש רמזי פסח)

לימוד מאיר
...עיקר התורה היא האור המתנוצץ בה, אורה זו תורה... והמאור ההוא הוא האור המאיר בהאות ההוא וחיותו... עסוק בתורה.. בהאור המאיר כל אות הוא חיות ואור מהבורא יתברך שמו, כי קוב"ה ואורייתא חד, ומאיר לך האור ההוא רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ, עבודת ישראל אבות ה
© כל הזכויות שמורות ללב לדעת
site by entry.

צרו איתנו קשר

לב לדעת • מכללת הרצוג
אלון שבות 90433
פקס: 02-9937333
מייל: atarlevladaat@gmail.com